Događaj - Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica

02/03/2021

Pravosudna akademija je 15. oktobra 2020. u hotelu Mažestik, u saradnji sa organizacijom „Save the children“, u okviru projekta „Prevencija i borba protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na internetu u Srbiji i BiH“, održala jednodnevnu obuku pravosudnih kadrova i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na temu „Visokotehnološki kriminal i zaštita maloletnih lica“.

Predavači na treningu su bili Saša Živanović, bivši načelnik Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Bojana Paunović, sudija Apelacionog suda u Beogradu. 

Trening je pokrio sledeće teme: 

  • Uvod u visokotehnološki kriminal, 

  • Uvod u tehnologiju,

  • Prikupljanje elektronskih dokaza; procene i istražne mere i međunarodna saradnja,

  • Visokotehnološki kriminal kao krivično delo u domaćem zakonodavstvu,

  • Visokotehnološki kriminal i krivičnopravna zaštita maloletnih lica, 

  • Procesnopravne/istražne mere u domaćem zakonodavstvu.