Izostala podrška sektoru turizma i ugostiteljstva od strane Vlade

02/03/2021

U ovom tekstu odgovaramo na pitanje šta se dešava sa obećanom podrškom od strane Vlade i koje opcije se nude. 

Direktor poslovnog Udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije (HORES), Georgi Genov rekao je da su predstavnici Ministarstva finansija Srbije potvrdili da nemaju tehničkih mogućnosti za dodatnu podršku turizmu i ugostiteljstvu.

S obzirom da Skupština neće zasedati do izbora, rebalans državnog  budžeta, kojim bi se obezbedila dodatna sredstva za podršku sektoru turizma i ugostiteljstva, je onemogućen.  Jedina opcija koju se predstavnici Vlade ponudili je da hoteli konkurišu za kredit Fonda za razvoj. 

Iako je Vlada o situaciji u turizmu obaveštena još 13. marta, kada je i zatražena pomoć za čitav sektor, pomoć je ipak izostala. Hoteli su u izuzetno teškom položaju  i opcija uzimanja kredita ne deluje racionalno, s obzirom da ne niko ne zna kada će i u kolikom broju gosti početi da dolaze, te samim tim ni koliki je prihod na koji hoteli mogu da računaju. Najmanje što hoteli žele je da bankrotiraju i da ih preuzmu banke.