Trenutna situacija u sektoru turizma i ugostiteljstva u Srbiji

02/03/2021

Vrlo je verovatno očekivati da stranih turista ne bude uopšte dok se ne pronađe vakcina, te se hotelijeri trebaju usmeriti na domaće i regionalne turiste. 

Direktor poslovnog Udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije, Georgi Genov, izjavio je da je u hotelima u Srbiji u periodu tokom vanrednog stanja izazvanog korona virusom otkazano 2.130.000 noćenja od čega 933.000 u Beogradu, dok je u svetu otkazano oko 60% turi­stičkih aranžmana. 

Genov je ocenio da opšte mere podrške privredi, isplata minimalca za tri meseca i od­laganje otplate kredita na isti taj period, kao i krediti za li­kvidnost, neće biti dovoljni da se hoteli i restorani opora­ve od krize. Dodao je da u Sr­biji postoji 380 hotela od kojih 110 posluje u Beogradu i uku­pno zapošljavanju 14.500 rad­nika na neodređeno vreme i 5.000 na određeno vreme, a da u ovom periodu trajanja pan­demije radi samo 40 hotela u kojima su smešteni zdravstve­ni radnici. 

On je takođe istakao da u Srbiji ima ukupno 18.000 hotelskih soba, ali i da je njihov broj jako nizak u planinskim centri­ma i banjama koje će ove godi­ne verovatno biti najtraženije. O broju restorana u Srbiji, pre­ma njegovim rečima, ne posto­ji tačna evidencija, ali se proce­njuje da ih je oko 3.000. 

Najveći problem će biti obezbeđivanje socijalne distance, posebno u restorani­ma, jer domaći propisi predviđa­ju razdaljina od dva metra. S obzirom da su restorani u hotelima nešto veći, problem će za ove restorane biti manji. Ipak, treba pomenuti da je u drugim zemljama propisna razdaljina između gostiju od jedan do jedan i po metar , što bi, kada bi bilo uvedeno u Srbiji, značilo restorani rade sa 30% kapaciteta. 

Genov je dodao je da će poseban pro­blem biti i izdatak za zaštitnu opremu za zaposlene, obezbeđe­nje zaštitnih barijera i održanje sterilnih uslova u toaletima, kao i suočavanje sa gostima bez zaštit­nih maski i rukavica.