Prednosti hibridnih događaja

  • Telefon:
  • E-mail:

Sadržaji

Lokacija

Već neko vreme, usled pandemije COVID-19, veliki broj događaja se ili odlaže ili premešta u virtuelni svet. Pored ovih ili-ili opcija postoji i mogućnost održavanja hibridnog događaja tj. kombinacije događaja uživo i virtuelnog događaja. 

Dok je tokom virtuelnog događaja publika u prilici da učestvuje jedino putem digitalnih alata, kompjutera ili telefona, tokom hibridnih događaja publika učestvuje i uživo i virtuelno. Na primer ukoliko se u jednom gradu održava izložba, učesnici je mogu posetiti i virtuelno i uživo (u okviru mera koje su propisane od strane Vlade), ili se pak sponzori mogu reklamirati uživo na sajmu, ali i onlajn gde mogu stupiti direktno u kontakt sa onima koji su došli virtuelno posetiti sajam.  

Prednosti održavanja virtuelnih i hibridnih događaja su brojene. Između ostalog niži su troškovi, a mogućnosti pristupa široj i brojnijoj publici veći. Sve možete ažurirati u poslednjem trenutku i lakše je, posebno ukoliko radite na projektu, prikazati merljive pokazatelje uspešnosti događaja (broj učesnika, komentare, deljenja…). Virtuelno okruženja takođe pruža više prostora za kreativnost i korišćenje različitih sadržaja, te otvara nove mogućnosti za saradnju učesnika i sponzora.

Najvažniji saveti:

1. Prilagodite svoje planiranje i strategiju događaja

S obzirom da vaša originalna strategija za događaj uživo neće odgovarati virtuelnom događaju, prilagodite je. Razmislite kako se vaši ciljevi i prioriteti trebaju promeniti, da li možete obuhvatiti širu grupu učesnika, da li nešto treba isključiti, nešto dodati… 

2. Razmislite o svojoj publici i dajte sadržaju jak kontekst

Tokom virtuelnih događaja je, u poređenju sa događajima uživo, znatno teže svesti ometanja na minimum i držati pažnju publici. Potrudite se da animirate publiku i da podstaknete učesnike na razgovor. Možete recimo tražiti od učesnika da vam postavljaju pitanja ili da popune anketu pre ili možda nakon događaja. Ostavite im prostora u 10 minutnim pauzama da razgovaraju i međusobno se upoznaju i povežu.  

3. Odredite unapred šta ćete meriti tokom događaja

Više uvida u informacije znači više načina na koji možete pokazati vrednost i važnost događaja, stoga je važno unapred uskladiti prave merne podatke za vaš događaj. Podaci će vam pomoći u upravljanju vašim budućim događajima i pruži će vredan uvid sponzorima događaja.

4. Uložite napor u edukaciju svojih učesnika i sponzora

Budući da je ovo novi oblik učestvovanja u događanjima, možda će trebati neko vreme da se publika edukuje, u smislu da se upozna kako da učestvuje u vašem događaju. Uložite vreme i objasnite sve prednosti koje virtuelni i hibridni događaji mogu imati za njih. 

5. Promovišite svoje virtualne/hibridne događaje

Razmislite o pružanju vrednog sadržaja pre, za vreme i nakon događaja. Vaš sadržaj možete koristiti i dugo nakon održavanja događaja. Možete ga recimo slati na zahtev ili delove ovog sadržaja objavljivati na društvenim mrežama, te na taj način dodatno promovisati sve ono što radite.